O projektu

Školení rodičů a dětí se zrakovým postižením o jejich hudebním vzdělávání 29. 10. 2015

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené
si Vás dovoluje pozvat na seminář
Koordinace zvukové představy s fyziologickou stránkou hry pro pedagogické pracovníky ZUŠ a konzervatoří se zrakovým postižením
Lektor: prof. MgA. Alena Vlasáková
17.10.2015 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené
9:00 – 15:00
Účastnický poplatek 1 300 Kč

Pozvánka na seminář (dokument PDF)
ŠKOLENÍ RODIČŮ A DĚTÍ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM O JEJICH HUDEBNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

V říjnu tohoto roku se bude konat Školení rodičů a dětí se zrakovým postižením o jejich hudebním vzdělávání, navazující na předchozí setkání a na vzdělávací akce projektu Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené „Cesta k rovnému uplatnění při zrakovém postižení – Hudba ve tmě“.

Letošní jednodenní akce se uskuteční ve čtvrtek 29. října 2014. Plánované časové rozpětí akce bude zhruba od 10:00 do 14:00 (dle potřeb a počtu přihlášených účastníků).

Dle potřeb a zájmu účastníků lze do programu zařadit:
a) individuální diagnostiku hudebních dispozic u začátečníků (již od předškolního věku dítěte),
b) nástrojové konzultace,
c) informace o bodovém notopisu,
d) společné semináře k problematice hudebního vzdělávání zrakově postižených.


ŠKOLENÍ RODIČŮ A DĚTÍ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM O JEJICH HUDEBNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás pozvali na Školení rodičů a dětí se zrakovým postižením o jejich hudebním vzdělávání, navazující na vzdělávací akce uskutečněné v rámci projektu Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené „Cesta k rovnému uplatnění při zrakovém postižení – Hudba ve tmě“.

Zamýšlená jednodenní akce by se uskutečnila 29. října 2013. Plánované časové rozpětí akce by bylo zhruba od 10:00 do 14:00 (dle potřeb a počtu přihlášených účastníků). V případě zájmu je zde možnost ubytování z 28. 10. 2013 na 29. 10. 2013. Cena za ubytování bez stravy je 250,- Kč za osobu a noc.

Dle potřeb a zájmu účastníků lze do programu zařadit:
a) individuální diagnostiku hudebních dispozic u začátečníků (již od předškolního věku dítěte),
b) nástrojové konzultace,
c) informace o bodovém notopisu,
d) společné semináře, během nichž se můžete seznámit s problematikou hudebního vzdělávání zrakově postižených.

Abychom mohli celou akci co nejlépe připravit, žádáme Vás o sdělení, zdali Vám daný termín vyhovuje a o které aktivity byste v případě konání měli zájem. U nástrojové konzultace uveďte i konkrétní nástroj – bude zařazeno při dostatečném počtu zájemců. Vaši odpověď s vyplněnou předběžnou přihláškou nám, prosím, zašlete nejpozději do pátku 23. srpna 2013, buď písemně na adresu:

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené
Maltézské nám. 14, 118 44 Praha 1
heslo na obálku „Školení“

nebo na e-mailovou adresu michaela.cerna@kjd.cz

Za realizační tým,
Michaela Černá


NOVÁ FUNKCE STRÁNEK PROJEKTU JE JIŽ V PROVOZU!!!

Realizace projektu "Hudba ve tmě - Cesta k rovnému uplatnění při zrakovém postižení" skončila v srpnu.

Stránky projektu ale nekončí!!

Nyní se již můžete registrovat a využívat web způsobem, se kterým byla většina z Vás buď písemně nebo ústně seznámena.
Seznamy s kontakty naleznete v sekci Kontakty klientů.


Podoba, obsah a rozsah vznikajícího Fóra je závislá na všech, kdo jsou součástí hudby přinášející do tmy světlo, radost a obohacení.

Zprostředkuje vše, o co projevíte zájem a co také sami umožníte. Prosíme Vás, zašlete své vyjádření k možnostem použití kontaktů na Vás a informací o sobě pro doplnění databáze. Někteří z Vás již tak učinili.

CESTA K ROVNÉMU UPLATNĚNÍ PŘI ZRAKOVÉM POSTIŽENÍ


HUDBA VE TMĚ

Hudební vzdělávání dětí se zrakovým postižením je jednou z cest, které vedou k jejich úspěšnému pracovnímu uplatnění a celkové integraci do společnosti. Dokladem toho je skutečnost, že v základních uměleckých školách po celé České republice je zaměstnáno více než 300 učitelů hudby se zrakovým postižením a to kontinuálně několik desítek let. Oblast hudebního vzdělávání je beze zbytku přístupná i nevidomým lidem. V České republice je vytvořen dobře fungující model vzdělávání konzervatorního typu pro žáky se zrakovým postižením. V podmínkách integrovaného školství však chybí vyhovující systém základního hudebního vzdělávání těchto žáků, umožňující včasné podchycení nadání a jeho další rozvoj. Tato cesta začíná ověřením hudebního talentu, navázáním kontaktů za účelem kvalifikované výuky zohledňující specifika postižení, pokračuje studiem hudebních oborů a končí profesním uplatněním. Přes 80% absolventů těchto oborů se v nich také uplatní. Výstupy projektu tuto cestu nabízí.

Základní informace o projektu